Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Dětský den a pouťová zábava
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Výroční schůze SDHDatum konání:
12.12.2014

V pátek dvanáctého prosince zakončili roční činnost i dospělí hasiči na své výroční schůzi, která se opět konala v klubovně „U Kazdů“. Přítomno bylo 36 členů sboru a hostů. Schůzi zahájil starosta hasičů Milan Novotný, který přítomné seznámil s průběhem schůze. Roční činnost ve svém proslovu shrnul starosta místního sboru Vladimír Pižl, který především vyzdvihl letošní úspěch družstva mužů na okrskovém cvičení, kde obsadili první místo a předal jim pamětní listy. Velké poděkování a uznání patřilo i Janě Janouchové, která v letošním roce ukončila dlouholetou činnost s mladými hasiči a obdržela rovněž pamětní list a navíc ještě květinu od starosty a velitele SDH Sekeřice.

Roční činnost oddílu mladých hasičů ve své zprávě přednesla Petra Sedláčková. Děti se zúčastnily jarní i podzimní části okrskové soutěže Plamen a nově i soutěže o putovní pohár Josefa Fišery v Lužanech. Kroužek se aktivně zapojil do kulturních akcí pořádaných obcemi Sekeřice a Žlunice. V letošním roce se podařilo sestavit i družstvo dorostenek, které se již zúčastnilo podzimní části hry Plamen a tím se aktivně zapojilo do soutěže a může reprezentovat obec i v jarní části. Ke dni hasičské výroční schůze docházelo do kroužku celkem 12 dětí ze tří obcí.

               Slova se poté ujal starosta okrsku Vysoké Veselí p. Kropáček, který poděkoval všem za roční činnost a zároveň upozornil na nedostatky v proškolení členů sboru. Finanční zprávu přednesla pokladní sboru Markéta Novotná a zprávu kontrolní komise přednesl Martin Sedláček. O slovo se také přihlásil velitel okrsku M. Pižl, který rovněž poděkoval za činnost členům a vyzdvihl úspěch našeho družstva mužů.

Závěrečné slovo patřilo již tradičně starostovi obce Sekeřice, který shrnul celoroční spolupráci obce a sboru na kulturních akcích a brigádách pořádaných společně. Rovněž poděkoval Janě Janouchové za dlouholetou činnost s mládeží a společně s novým vedením dětského oddílu předal květiny. Neopomněl zmínit úspěch mužů na okrskovém cvičení a všem přítomným poděkoval za činnost a popřál mnoho zdaru do budoucna.

Dalšími hosty výroční schůze byl hlavní rozhodčí soutěže pan Janďourek a někdejší dlouholetý starosta okrsku pan Siřiště. Za obec Žlunice byla přítomna místostarostka paní Jiřina Řeháčková.

Po skončení oficiální části se podával k večeři výborný hovězí guláš s chlebem. Promítání fotografií a videozáznamů z celoroční činnosti se v průběhu večera opět ujal pan Martin Sedláček. Poslední hosté se rozcházeli domů po druhé hodině ranní.