Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Dětský den a pouťová zábava
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Okrsková schůze SDHDatum konání:
27.1.2017

Okrsková schůze se konala v pátek dvacátého sedmého ledna od 18 hodin v klubovně "U Kazdů". Zastoupení měli všechny sbory Vysokoveselského okrsku kromě Slavhostic. Schůze se zúčastnili také dva zástupci sboru v Chotělicích, které sice nejsou součástí našeho okrsku, nicméně projevili zájem se okrskové schůze zúčastnit.

Schůzi zahájil v 18:30 starosta okrsku p. Kropáček, který přítomné přivítal a seznámil s programem schůze.

První příspěvek přednesl velitel okrsku p. M. Pižl. Ve zkratce zhodnotil činnost v loňském roce, zmínil se o okrskovém cvičení ve Slavhosticích, které dle všech přítomných proběhlo v pořádku. Dále pohovořil o činnosti sborů v rámci okrsku. Velká diskuse se rozpoutala při zmínce o noční soutěži v Kozojedech. Bohužel zazněla slova kritická a to především kvůli špatné organizaci celé soutěže.

Následoval příspěvek zástupců s Chotělic, kteří nemají ve svém okrsku pevně stanovená pravidla a soutěží tzv. "Hurá stylem". Požádali o možnost zúčastnit se okrskového cvičení v našem okrsku, což bylo jednomyslně schváleno. Rovněž se zmínili o 125. výročí založení jejich sboru a pozvali přítomné na oslavu i soutěž jejich okrsku.

Zprávu o činnosti mládeže přednesla vedoucí kroužku, p. Sedláčková. Ve stručnosti vyjmenovala všechny akce a soutěže, kterých se mladí hasiči zúčastnili. Na závěr se zmínila o nedostatku dětí ochotných se aktivně zapojit do činnosti.

Činnost sboru z pohledu obce zhodnotil ve svém příspěvku starosta Sekeřic, p. Peš. Spolupráce obce s SDH je na velmi dobré úrovni již několik let, rukou společnou se podílejí nejen na kulturních akcích v obci, ale i na jejím zvelebování.

Po skončení oficiální části ve 20:00 hodin se podávalo občerstvení.  Teplá sekaná, chléb, hořčice a kyselá okurka. Po celou dobu schůze byla puštěna prezentace z celoroční činnosti sboru, na závěr pak ještě video z vyprošťování havarovaného letadla ve Žlunicích.

Poslední účastníci se rozcházeli k domovům až po půlnoci.