Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Výroční schůzeDatum konání:
30.11.2018

Svou roční činnost zhodnotili a slavnostně zakončili na své výroční schůzi dobrovolní hasiči v pátek třicátého listopadu v zasedací místnosti na obecním úřadě.

         Schůzi zahájil v 19:15 velitel sboru, pan Milan Novotný, který všechny přítomné přivítal a představil hosty  - starostu okrsku p. Oldřicha Kropáčka, velitele okrsku p. Bohumila Pižla a hlavního rozhodčího soutěží p. Zdeňka Janďourka. Poté předal slovo starostovi našeho sboru, p. Vl. Pižlovi, který ve svém příspěvku shrnul činnost v roce 2018. Zmínil se o účasti mužů na okrskovém cvičení ve Vrbici, kde opět díky zbytečné chybě nedosáhli na cenné kovy. Společně s týmem mužů ze Žlunic podpořili svou účastí soutěž v Chotělicích, kde místní sbor slavil 120. let od svého založení.

         Následovala zpráva o činnosti mládeže, kterou přednesla vedoucí kolektivu p. Petra Sedláčková. Vyzdvihla především zlepšující se stav počtu dětí a informovala o všech aktivitách a to nejen soutěžních. Mladí hasiči se zapojili do soutěže POODM, kde byli úspěšní v okresním i krajském kole, dále vyrazili na jarní soutěž do Slatin, Noční soutěž do Kozojed a nechyběli ani na jarní a podzimní části hry Plamen. O prázdninách využili zázemí areálu „U lesa“ ke stanování a v zimě prostory fary ve Žlunicích na uspořádání Vánoční besídky.

         Zprávu finanční přednesla pokladní sboru slečna Markéta Novotná a zprávu o stavu majetku p. Martin Sedláček. Stav techniky zhodnotil ve svém příspěvku strojník sboru p. Martin Rygl.

         Následovalo předávání čestných uznání a poděkování za přínos pro sbor. Ocenění si převzali: Jana Janouchová – čestné uznání KSH, Petra Sedláčková – poděkování za činnost, Zdeněk Janďourek – čestné uznání KSH, Josef Kufr – pamětní medaili ke 100 letům hasičů v Čechách a Vladimír Pižl – medaili sv. Floriána. P. Kufr obdržel navíc jako poděkování za svou dlouholetou činnost pro sbor dárkový balík.

         Poté se slova ujal velitel okrsku p. B. Pižl, který velice ocenil práci vedoucích dětského oddílu, zhodnotil činnost sborů v rámci okrsku a stejně jako předloni vyjádřil lítost a zklamání z neúčasti našeho sboru na soutěžích v Kozojedech a Žereticích.

         O aktuálním stavu členské základny v Jičínském okrese informoval ve svém příspěvku p. O. Kropáček. Neopomněl zmínit kvalitní práci s dětmi a apeloval na vzájemnou podporu týmů při pořádání soutěží.

         Informace z okresní konference v Nové Pace přednesl ve svém příspěvku p. Zdeněk Janďourek. V okrese je v současné době 26 sborů, které pracují s děti a 13 sborů s dorostenci.

         Na závěr se o slovo přihlásil tradičně p. Vladimír Peš, bývalý starosta obce, který zhodnotil uplynulý rok nejen z pohledu obce, ale i z pohledu svého, coby dlouholetého člena SDH Sekeřice. Nastínil představy a přání do následujícího roku a to především v souvislosti s výročím 120. let SDH Sekeřice.

         Po ukončení oficiální části následovala diskuse, která se protáhla téměř do půl desáté. Pro všechny přítomné byl na závěr připravený hovězí guláš s chlebem a cibulí.